Strona Studentów Ekonomii z Rybnika

 

 

Ekonomia Matematyczna

Wstęp

Elementy teorii popytu indywidualnego konsumenta

Linia budżetowa, zbiór budżetowy, Funkcja użyteczno¶ci konsumenta

Twierdzenie Debreu (1959)

Użyteczno¶ć krańcowa (marginal utility)

Funkcja popytu

Funkcja Törnquista

Mnożnik inwestycyjny Keynesa

Interpretacja ekonomiczna pochodnej

Decyzje konsumenta w warunkach niepewno¶ci

Nierówno¶ć Jensena dla funkcji wklęsłych

Teoria produkcji

Funkcja produkcji i wybrane charakterystyki procesu produkcji

Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo w warunkach doskonałej konkurencji – strategia krótkookresowa

Strona główna

Materiały